Скопје, 22-23 ноември 2016 – Тематска обука за плати, вклучувајќи минимална плата, за членовите на националниот и локалните економско-социјални совети

  • Дата - 20-12-2016

На 22 и 23 ноември 2016 година во рамките на проектот Унапредување на социјалниот дијалог, кој го финансира ЕУ, а го спроведува МОТ, беше организирана тематска обука за плати, вклучително и минимална плата, за членовите на Националниот и локалните економско-социјални совети. Работилницата за градење капацитет е шеста од осумте тематски обуки за членовите на постојаните […]

Пoвеќе