Струмица

Струмица е град во југоисточниот дел на Македонија, кој со своите 35.311 жители претставува најголем културен, трговски и политички центар во овој регион.

На 22 декември 2011 година во Домот на АРМ во Струмица е одржано Конститутивно собрание на Локалниот економско – социјален совет на Струмица.

На конститутивното собрание е потпишана Спогодба за основање Локален економско – социјален совет на општината.

Потписници на Спогодбата се градоначалникот на Струмица Зоран Заев, претставникот на Оргфанизацијата на работодавачи на Македонија Димитар Поповски и претседателот на ССМ Живко Митревски.

Локалниот ЕСС брои девет члена, и тоа тројца од општина Струмица, тројца од ОРМ и тројца од ССМ.

Надворешни учесници се претставници на Агенцијата за вработување при Центарот за вработување – Струмица, Синдикатот на земјоделските производители на Струмица, Регионалната занаетчиска комора, претставници на средните училишта и нбевладинатра организација Совет на млади.

 

Повеќе

Повеќе